Chris Parmentier

Plaats 5

Als Herentenaar en wakkere burger ben ik actief in Herentse organisaties die ontmoeting en verbinding in onze lokale gemeenschap bevorderen. Met de mensen van Groen Herent deel ik die bezorgdheid en inzet voor een toekomstgerichte, leefbare en warme gemeenschap voor iedere Herentenaar. Een dorp op maat van zijn inwoners.

Als gemeenteraadslid ervaar ik dat het om vele redenen tijd is voor een ander bestuur in Herent. Een beleid dat gestoeld is op inspraak van betrokken burgers, met meer aandacht voor een leefbare publieke ruimte en voor een veilige mobiliteit. Met een toekomstgerichte visie op een dorp waarin ook onze kinderen en kleinkinderen gelukkig en gezond kunnen leven.