22 jun 2018

Circulatieplan Veltem op de Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 13 maart heeft Groen haar visie op het circulatieplan in Veltem gegeven.

Het is goed dat de verkeerssituatie in het centrum van Veltem wordt aangepakt. De nieuwe ingrepen hebben onder meer als doel de veiligheid en toegankelijkheid voor de zachte weggebruiker (voetganger, fietser) te vergroten. Dit komt de leefbaarheid in de dorpskern ten goede.

Zoals al in het gemeentelijk mobiliteitsplan van Herent (maart 2012)  stond, zijn eenrichtingsstraten in een lussensysteem in het centrum van Veltem niet wenselijk. De Haachtstraat is een type II weg die zorgt voor de ontsluiting van het dorp,  een weg dus met doorgaand verkeer. De Pastoor De Clerckstraat, Stationstraat, Hollestraat en Overstraat zijn type III wegen: woonstraten waar de verblijfsfunctie primeert. Auto’s die niet in Veltem moeten zijn via het eenrichtingscircuit door de drie woonstraten loodsen, is absurd.

Er is nood aan een plan voor een veilige en autoluwe schoolomgeving. Ook voor de sporthal Ivo Van Damme en de andere sportfaciliteiten moet die oefening gemaakt worden. Het is een gemiste kans dit niet te koppelen aan de invoering van de nieuwe verkeerssituatie.

De Fietsersbond gaf eerder al prima adviezen over de verkeerscirculatie (2016) en over de fietsstraat (2017). Jammer dat er geen rekening gehouden werd met hun zeer concrete bemerkingen. De Fietsersbond werd niet meer geconsulteerd of naar een reactie gevraagd op de huidige plannen.

 

Concrete bemerkingen bij het huidige circulatieplan Veltem

 

De inrichting van de Overstraat als fietsstraat vindt Groen een goede keuze. Dit is een duidelijk signaal aan kinderen en jongeren (en ouders) dat fietsen en stappen hier absolute voorrang heeft op gemotoriseerd vervoer. We vinden dat de huidige inrichting nog sterker in de verf gezet kan worden door de hele Overstraat in te richten als fietsstraat dus vanaf de Groenstraat (waar de fietsstraat mooi op aansluit) tot waar de Overstraat uitkomt op de Kerkstraat. Op deze manier is duidelijk dat de fietsstraat past in een breder kader waarin fietsen gestimuleerd wordt en veiligheid voor zachte weggebruikers centraal staat. We pleiten er voor om de markering zo duidelijk en opvallend mogelijk te maken voor alle gebruikers, nl met rode wegmarkering en conform de voorschriften opgenomen in het vademecum fietsvoorzieningen.

We vinden het wel jammer dat omwille van de keuze voor de Haachtstraat als éénrichtingsstraat er meer auto’s dan nodig in de Overstraat terecht komen.

 

Hollestraat. De huidige inrichting met fietssuggestiestroken maakt veilig fietsen mogelijk. Er zijn groenstroken ingepland zodat fietsen in tegengestelde richting veilig kan. De maximale snelheid van de auto moet in deze straat 30 km/u bedragen zodat de leefbaarheid en veiligheid gewaarborgd zijn.

Groen is vragende partij om op termijn ook van deze straat een fietsstraat te maken.

 

Het kruispunt tussen de Hollestraat en Pastoor De Clerckstraat is het huidige plan niet fietsvriendelijk omdat je als fietser in een boog ‘rond’ het kruispunt moet rijden als je naar links afslaat. Als de Pastoor  De Clerckstraat en het Dorpsplein als verblijfsgebied (woonerf) bestemd worden, moet de autobestuurder hier voorrang geven aan fietsers en voetgangers, ook aan hen die uit de Hollestraat komen. Het zebrapad kan in deze situatie opgeheven worden zonder dat aan veiligheid wordt ingeboet.

 

PDC straat/ dorpsplein. Deze straat leent zich bij uitstek als ‘verblijfsgebied’ of ‘woonerf’. De inrichting als woonerf houdt in dat de verblijfsfunctie er primeert en dat voetgangers en fietsers er steeds voorrang hebben. Groen adviseert om deze straat (met school) in het hart van de dorpskern effectief als woonerf in te richten. Op termijn stelt Groen hier een groene zone voor waar geen doorgaand autoverkeer meer mogelijk is.

 

Met de huidige keuze om de Haachtstraat als éénrichtingsstraat in te richten, stelt Groen voor om de fietsstraat door te laten lopen op het kruispunt Overstraat-Haachtstraat, zodat de zachte weggebruiker hier voorrang heeft en de auto’s via een stopteken het signaal krijgen dat ze in een ander verkeersregime terecht komen.

 

Het kruispunt Haachtstraat- L.van Veltemstraat/Dorpsplein lokt momenteel een potentieel conflict uit. Een fietser die van het Dorpsplein naar de L. van Veltemstraat wil, moet nu voorrang van rechts geven. Voor jonge fietsers is het moeilijk om in te schatten wanneer het veilig genoeg is om over te steken. De inrichting van het Dorpsplein als woonerf zou dit euvel verhelpen.

 

Bemerkingen bij de inrichting van de Winkselsesteenweg

 

De inrichting van de Winkselsesteenweg tussen de Rijweg en de oude Mechelsesteenweg is een verbetering voor de zachte weggebruiker en draagt bij aan de inrichting van veilige dorpskernen en het stimuleren van de fiets. We betreuren het dat de zone 30 niet wordt toegepast vanaf het kruispunt met de Rijweg tot de Persilstaat. Ook jongeren, kinderen en oudere mensen moeten zich veilig kunnen voelen op de fiets. Invoering van zone 30 zou aantonen dat de gemeente het ernstig meent met het STOP-principe.

Groen benadrukt nog eens hoe belangrijk het is dat de nieuwe verkeerssituatie goed wordt opgevolgd: voldoende controleren en na een ‘oefenperiode’ ook bestraffen, als bestuurders zich niet aan de regels houden.

 

Opvolging bestaat op beleidsvlak ook uit

·         een evaluatie van de doelstellingen (een veilige schoolomgeving, stimuleren fietsgebruik, veiligheid op de grote assen)

·         opmaak van verkeersplannen voor scholen en sportclubs

·         het uittekenen van een breder netwerk aan fietsstraten. De Fietsersbond heeft een voorstel uitgewerkt waarin drie fietsassen doorheen Herent de dorpskernen verbinden en ontsluiten naar Gasthuisberg, Wijgmaal, Leuven. Dit bijzonder waardevolle voorstel kan dienst doen bij de verdere uitwerking van het STOP principe in onze gemeente.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren