12 feb 2021

Curieuzeneuzen in Herent

Groen Herent diende op de gemeenteraad van 9 februari het voorstel in om als gemeente deel te nemen aan het curieuzeneuzenonderzoek dat hitte en droogte in Vlaanderen onderzoekt (https://curieuzeneuzen.be/). Het voorstel werd, met een aantal detailaanpassingen, in consensus goedgekeurd. We zijn trots en fier alle partijen in Herent te overtuigen van de noodzaak om in de dorpskernen een meetpunt te installeren. Dat zal op termijn veel nuttige info verschaffen over hoe het bestuur onze steeds meer verstedelijkte gemeente kan versterken met meer groen en biodiversiteit om de gevolgen van hitte en droogte tegen te gaan. Het kan anders!

De jongste jaren zijn ook in onze regio tal van trieste records gehaald op vlak van droogte en hitte. In Vlaanderen en Herent zijn we extra kwetsbaar omwille van een sterke verstedelijking en grote bevolkingsdichtheid. Dit zet onze grondwatervoorraden erg onder druk: de grondwaterstanden blijven maar zakken en raken zelfs na een natte winter niet terug op peil. 

Dit wordt aangehaald in het meerjarenplan met volgend citaat: “Door de klimaatverandering wijzigen de weerspatronen.  Wetenschappers voorspellen meer neerslag in de winter. ’s Zomers krijgen we meer hitte, afgewisseld met zeer hevige regenbuien.  Dat zal leiden tot meer droogte en lokale overstromingen in de zomer. Meer en meer moeten we omgaan met extreme weersomstandigheden en klimaatverandering.  De zomer van 2018 heeft duidelijk gemaakt dat waterschaarste ook een lokale Vlaamse realiteit is.” 

Een terecht citaat. De lokale situatie is in Herent namelijk niet rooskleuriger dan elders in onze provincie of gewest. 

  • In Herent kennen we (cijfers 2017) een hogere bevolkingsdichtheid dan het Vlaams gemiddelde: 653 inwoners per km² tegenover 482 inwoners per km². Bovendien kende Herent ook een sterkere toename van de bebouwde oppervlakte dan het Vlaams gemiddelde tussen 2005 en 2017. De correlatie tussen verharding en een dalend grondwaterpeil is wetenschappelijk bewezen. 
  • Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in vergelijking met andere Vlaamse gemeenten (excl. de centrumsteden) meer inwoners vinden dat er onvoldoende groen aanwezig is in de gemeente: 64% van de Herentenaren is hier tevreden over, ten opzichte van 81% over de genoemde verzameling van Vlaamse gemeenten. Ook de tevredenheid over het wel aanwezige groen zelf ligt lager: 60% tegenover 75%. De correlatie tussen de rijke aanwezigheid van weelderig groen en het terugdringen van de meest hevige hitte is wetenschappelijk bewezen. 

Toch hoeft dit nog geen reden tot paniek te zijn. In Herent kennen we een uniek landschap met enkele heuvels, beekvalleien, natuurgebieden en kwelwater. Onderzoek kan uitwijzen hoe we de aanwezige natuur kunnen versterken en uitbreiden om Herent meer weerbaar te maken tegen hitte en droogte. 

Het CurieuzeNeuzen onderzoek biedt een unieke gelegenheid om, door op goed gekozen plaatsen de bodemtemperatuur en het vocht- en koolstofgehalte van de bodem te bepalen, een wetenschappelijk gefundeerd beeld te krijgen over de droogtetoestand van de Herentse bodem. Daarbij mag het bestuur niet berusten en enkel vertrouwen op informatie die particulieren zouden verzamelen door deel te nemen aan het CurieuzeNeuze onderzoek. Onderzoek wijst uit dat er lokaal enorme verschillen kunnen bestaan op zeer korte afstand. Afgaan op metingen uit individuele tuinen zou een vergissing zijn en hoegenaamd geen nuttige – laat staan wetenschappelijke – info bezorgen aan het bestuur om haar plannen en visie adequaat aan te passen. 

Een goed beeld over hitte en droogte in onze gemeente is een cruciale schakel in het uitwerken van een visie en bijhorende plannen om Herent te wapenen tegen de toenemende hitte- en droogteperiodes. De relatief gezien beperkte kostprijs voor de gemeente kan bijvoorbeeld geboekt worden onder “Actieplan: AP-21: Wij zetten in op natuurbehoud en de versterking van openbaar groen.” Deze kost is verder zeer beperkt genomen dat de data automatisch gegenereerd wordt en er een grote, positieve communicatiecampagne in het pakket zit. 

Dit intekenen behoeft geen grote inspanning te vergen van de milieudienst die momenteel onder druk staat omwille van enkele personeelsverschuivingen. Elk meetpunt krijgt een slimme sensor die de temperatuur en het vochtgehalte van de bodem meet. Via het Internet of Things zendt deze sensor dagelijks data door naar de Universiteit Antwerpen. Elke sensor is gekoppeld aan een uniek online dashboard: via dit dashboard krijg je dagelijks een update van de meting. Zo volg je als lokaal bestuur live de hitte en droogte in jouw gemeente zonder dat een permanente inspanning van eigen mensen of middelen nodig is.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren