24 apr 2019

Debatavond met Bart Staes

Ontmoeting met Bart Staes, Europarlementslid voor Groen

Hoe belangrijk zijn het Europees parlement en de Europese verkiezingen voor ons?
Hoe groot is de impact van Europa op België, Vlaanderen en op ons?

Als ervaren en actief Europarlementslid licht Bart Staes de werking van het Europees parlement toe, en de belangrijke groene thema’s die er aan de orde zijn.

Onze Herentse kandidaten van Groen voor de komende verkiezingen, Chris Steenwegen en Steven Vanonckelen, bekijken samen met Bart Staes de rol en de draagwijdte van Europa.
Daarnaast maken zij ruim tijd voor vragen en bedenkingen van het publiek.

Voor iedereen die op 26 mei beter geïnformeerd wil stemmen !

Woensdag 24 april om 20u
Zaal De Nok, GC De Wildeman
Herent
Toegang: vrije bijdrage

Reacties