09 feb 2013

Een woordje van onze voorzitter

Nieuwjaarsreceptie Groen Herent    Beste vrienden,

26 januari 2013

Ik wil graag even stilstaan bij het bijzondere aan deze dag. We zetten met Groen in Herent een compleet nieuwe periode in en dat is natuurlijk te danken aan ons geweldig verkiezingsresultaat van 14 oktober.

Nooit eerder haalden we zo'n score in ons 27-jarig bestaan hier in Herent. Tot nog toe haalden we één of twee gemeenteraadsleden en iemand in de OCMW-raad. En zie onze ploeg hier nu staan: Jos, Kirsten, Elise, Ruben en Chris vormen een 5-koppige fractie in de gemeenteraad, de grootste fractie in de oppositie. En met Lieve en Michel hebben we een meer dan stevige stem in de OCMW-raad. Sinds januari zijn we van start gegaan, en het moet gezegd: het is nog wennen. We realiseerden ons niet alle consequenties: dat we bijvoorbeeld recht hebben op twee zitjes in de bibliotheekraad, bijvoorbeeld.We draaien ondertussen stilaan warm en zijn ongeduldig om de taken te verdelen en aan het werk te kunnen gaan in de gemeenteraadscommissies, in het OCMW en in de vele advies- en beheerraden.

Deze nieuwe sterke positie voor Groen geeft ons een enorme boost. Ons verkiezingsresultaat van bijna 17 % in Herent heeft ons heel wat geleerd.

  • Groen is de enige partij die in het wispelturige politieke landschap van de voorbije jaren zijn eigenheid behield én daarvoor beloond werd met een sterkere positie.
  • Voor ons is dit een duidelijke boodschap: een flink gedeelte van de kiezers in Herent gelooft in een ander beleid en heeft daarvoor het vertrouwen in Groen gesteld. We weten ook dat we met name voor een groot deel van de jonge Herentse bevolking een geloofwaardige boodschap van openheid en daadkracht hadden.
  • Desondanks zijn we bij de coalitievorming buiten de meerderheid gehouden. Afspraken tussen de vroegere meerderheidspartijen N-VA en Sp.a en het spel van buitengemeentelijke belangen, hebben gezorgd voor een meerderheid van N-VA, Sp.a en CD&V. Dat daardoor een duidelijke vraag vanuit de bevolking naar een positief en groen alternatief niet werd beantwoord, stelt ons uiteraard teleur, maar verleent ons tegelijk ook extra kracht.

Groen Herent zal het dus vanuit de oppositie moeten doen. Het vertrouwen dat bijna een vijfde van de Herentse kiezers in ons stelde, willen we niet schenden. Het zal ons de kracht geven om ons groene politieke project sterker gestalte te geven. We beseffen dat er op Groen wordt gerekend om te werken aan een beleid voor Herent dat écht aan de toekomst wil werken, en dat rekening houdt met onze ecologische, sociale en democratische principes.

Zes jaar lang afwachten wat de huidige meerderheid al dan niet opneemt en realiseert, is dus niet aan de orde. Dossiers goed opvolgen in gemeenteraad en OCMW zullen we uiteraard blijven doen. Constructief waar het kan, kritisch als het moet. Met meer menskracht nu, wat sowieso een interessante meerwaarde biedt. Maar bovenal willen we onze eigen actiepunten en dossiers uitwerken. We willen met Groen onze verantwoordelijkheid opnemen door goed vertegenwoordigd aanwezig te zijn in de Herentse gemeenschap en er ook volop voeling mee te houden. De vinger aan de pols daar waar zich interessante bewegingen aandienen. En onderzoeken op welke manier Groen nieuwe initiatieven kan versterken en helpen uitbouwen.

In onze campagne hebben we sterk ingezet op een open beleid, een bestuur dat luistert naar de burgers. Enerzijds omdat we wisten dat dit echt ontbrak bij de vorige meerderheid, anderzijds omdat wij er zelf zo sterk in geloven dat dit de enige correcte relatie is met de burger en de gemeenschap die we vertegenwoordigen.

Onze grootste uitdaging is om het vertrouwen dat we kregen te versterken tegen 2018, zodat we vanaf 2019 wél tot een nieuwe meerderheid kunnen behoren. Daarvoor willen we Groen in Herent verbreden en verdiepen in de komende zes jaar en een sterke politieke beweging worden. Aan die zes jaar beginnen we vandaag.

Dat willen we niet doen zonder nog even achterom te kijken en meer in het bijzonder naar wie zich vele jaren voor Groen heeft ingezet en nu een stapje terug zet.

Vooreerst Freddy, die op een wonderlijke manier onze vertegenwoordiging in de OCMW-raad heeft versterkt gedurende een dik jaar. Freddy, we kennen je als een man met een bijzonder groot hart voor wie met armoede geconfronteerd wordt. Al vele jaren is dat voor jou een belangrijke drijfveer in wat je doet, en je plekje in het OCMW sloot daar perfect op aan. Het spreekt voor zich dat je in het OCMW alles hebt gedaan wat binnen je mogelijkheden lag om de situatie van sociaal zwakkere mensen in Herent te verbeteren. Van in het begin hebben we ook je grote loyauteit naar Groen ervaren. We hopen dat je binnen onze groep die grote sociale bewogenheid wil verder realiseren.

En dan richten we ons even tot Peter. Je zetelde voor ons de voorbije legislatuur in de OCMW-raad en wij weten ook van mensen in de andere partijen dat je bijdrage tot het debat en de besluitvorming daar zeer gewaardeerd werd. Je inzicht in financiële beleidsdossiers gekoppeld aan een groot gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit maakten van jou een perfecte vertegenwoordiger voor Groen. The right man on the right place! Je werd zeker ook gemist, toen je de laatste 2 jaar omwille van drukke professionele bezigheden stapjes terug moest zetten. Want ja, een engagement op gemeentelijk politiek vlak is toch echt vrijwilligerswerk en vergt een flinke stuk tijdsbesteding. Je bent ook een echte ploegspeler en binnen onze groep was het heel prettig samenwerken met jou. Peter, we waarderen je werk voor Groen en hopen dat we terug op je kunnen rekenen als de drukte op het werk wat is gaan luwen.

Tot slot wil ik me tot Veer richten. Ik denk dat ik namens iedereen hier spreek als ik zeg dat we nooit genoeg dank kunnen uitspreken voor de rol van Veer binnen Groen in Herent. Twaalf jaar lang heb je gewroet voor ons. In de niet aflatende stroom vergaderingen, maand na maand, bleef je alert en kritisch vanuit je groene, sociale bewogenheid. Je zette de toon in de gemeenteraad, als sterke madam van de oppositie. Ze moesten daar wel rekening houden met je felle interpellaties. Je contacten met mensen en bewegingen in Herent versterkten het werken aan de dossiers. Je was de initiatiefnemer van de allereerste tussenkomst die vanuit de oppositie door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Waar het om ging, is zo typisch voor wie je bent: een bemiddelingspoging in het moeilijke dossier van de Vloer. We zijn er allemaal van overtuigd: twaalf jaar lang meedraaien binnen de politiek in Herent kon maar doordat er zoveel sociale bewogenheid door je aderen stroomt. De voorbije maanden maakte je met je gezin een zware periode door, en we hebben met onze groep geprobeerd die samen te dragen. We zien nu hoe fier je bent dat je zonen een stukje van je rol overnemen. Ruben zal dat in de gemeenteraad op zijn eigen manier doen, maar we zijn zeker dat hij van zijn mama nog vaak raad en steun zal krijgen. We hopen dat je in onze groep een nieuw plekje zal vinden en zeggen je uit het diepste van ons hart: dank je wel!

Beste vrienden, ik wil jullie namens Groen een heel fijn 2013 toewensen: veel goesting en energie om er tegenaan te gaan!

Marieken Van Moere

26 januari 2013

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren