Els Vandeput

Plaats 22

Sinds 1985 woon ik Herent. Mijn drie intussen volwassen dochters zijn er opgegroeid.

22 jaar werk als begeleider van Brusselaars met een ernstige ziekte, levend in precaire omstandigheden, hebben mijn aandacht voor welzijn en welbevinden van individuen en gezinnen verdiept en versterkt.

Ik wil me inzetten voor een sociaal en warm Herent voor alle inwoners, in elke deelgemeente. Een rechtvaardig sociaal beleid en toegang tot betaalbaar wonen zijn hierbij cruciaal.