18 okt 2020

Groen Herent vraagt nieuwe bevraging van de verenigingen over de impact van Corona

Onze gemeente ontving van de Vlaamse overheid in juni van dit jaar iets meer dan 227.000€ uit het corona-noodfonds voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Goed nieuws want deze verenigingen en hun vrijwilligers zijn de steunpilaren van het maatschappelijk leven in onze gemeente en ze hebben het moeilijk gehad de voorbije maanden: de meeste evenementen werden afgelast, geen Vlaamse kermissen, mosselfeesten, petanque toernooien, quizavonden, eetfestijnen. Bij sommige werd de werking zelfs helemaal stilgelegd. Die verenigingen die toch creatief doorzetten, hadden extra kosten om te voldoen aan de corona-maatregelen. Denk aan de organisatie van de kampen in bubbels, trainingen ontdubbelen, grotere locaties zoeken voor activiteiten, ontsmettingsmiddelen aankopen…. Minder inkomsten en meer uitgaven, dat het voor de verenigingen een financiële aderlating is, staat buiten kijf. Een financiële tegemoetkoming is dus zeer welkom.

Groen Herent was blij te vernemen dat er Vlaamse middelen kwamen. Hoe die zouden besteed worden, was nog niet gekend. De meerderheid moest eerst zijn werk doen. We drongen al een tijd aan om de plannen daarover voor te stellen. Immers, hoe sneller verenigingen kunnen uitbetaald worden, hoe beter. Afgelopen gemeenteraad stelde de meerderheid die voorlopige plannen voor. Na een geanimeerd debat werden ze door de meerderheid goed gekeurd, de oppositie onthield zich.

In het plan zitten goede voorstellen. Laat ons beginnen met deze: ‘het gratis ter beschikking stellen van de vrije tijdsinfrastructuur van de gemeente’ Dat ontlast de verenigingen die daar gebruik van maken van de huurkost. Zeer zeker. De gemeente berekende dat dit voor de gemeentelijke ‘schatkist’ een minder-inkomst van 48.000 € meebrengt. Moet dit verlies gerecupereerd worden uit het corona-noodfonds voor verenigingen?

Of Hangar 3020, een geweldig project, een schone geste voor de burgers vanuit de gemeente om de cultuurbeleving mogelijk te houden, ook in deze rare tijden. Maar moet die financiering van 70.000€ uit het corona-noodfonds voor de verenigingen komen? Hoe zit het met het eigen budget van de dienst -vrije tijd-? Net door de Corona zijn er heel wat jaarlijkse evenementen zoals Wild in ’t park, de Wereldmarkt, het Mollekesfest, andere culturele activiteiten niet doorgegaan. Akkoord, er is een gemis aan inkomsten geweest maar er werd ook geen geld uitgegeven, ondanks dat dit wel begroot was. Net zoals de verenigingen creatief moesten zijn om te blijven draaien, kon het schepencollege dat toch ook!? Zouden ze niet beter eerst hun rekeningen aan de gemeenteraad voorleggen vooraleer ze voorstellen om financiële middelen te halen uit een noodfonds, dat trouwens niet voor hen bestemd is, maar voor de Herentse verenigingen.

Daarbovenop keurde de meerderheid ook nog goed dat middelen uit het noodfonds zullen besteed worden aan het uitbreiden van het materiaal van de gemeentelijke uitleendienst, waaronder een toilet dat kan gebruikt worden bij grote evenementen. Ironisch in deze corona-tijd… Voor Groen Herent blijft het onduidelijk hoe deze maatregelen een antwoord kunnen bieden op de financiële aderlating van de verenigingen.

Gelukkig zou een deel van het geld wel rechtstreeks naar de verenigingen gaan: een bijdrage per lid, hoe beperkt ook, en de mogelijkheid om extra middelen aan te vragen als een vereniging over de kop dreigt te gaan. Het schepencollege stelde dat hun keuzes gebaseerd zijn op de resultaten van een bevraging en dat ‘de Herentse verenigingen tot nader order niet op de trappen van het gemeentehuis staan te smeken om geld’. Een bevraging, die gebeurde in juni, voor de zomermaanden, voor de start van een nieuw schooljaar. De resultaten houden dus geen rekening met de huidige toestand waarin verenigingen hun leden aantal (en dus ook inkomsten) zien dalen, corona weer opflakkert en de creatieve alternatieven van geld-inzamelactiviteiten toch niet zoveel opbrengen als de vertrouwde evenementen.

Met hun voorstel zegt het schepencollege dat ze vooral verenigingen willen stimuleren. Een ‘Sinterklaas-politiek’, aldus de meerderheid, is niet aan de orde. Nochtans is dat nu net het opzet van dit noodfonds: de aanzienlijke inkomsten die verenigingen misgelopen hebben en die ze in een normaal jaar gebruiken voor hun dagdagelijkse werking, compenseren en ervoor zorgen dat ze toch kunnen blijven functioneren. Het enige wat de meerderheid zou moeten doen is een rechtvaardige verdeelsleutel uitwerken. In plaats daarvan hebben ze vooral gekeken hoe ze hun eigen extra (?) uitgaven kunnen compenseren. Je vraagt je af bij wie precies Sinterklaas zo vroeg is langsgekomen dit jaar.

Gelukkig kunnen we met een positieve noot eindigen: de bevoegde schepen ging akkoord met ons voorstel om een tweede bevraging te organiseren. Wij moedigen alle verenigingen dan ook aan om op de bevraging te antwoorden en hun noden en moeilijkheden door te geven. Ook verenigingen die de bevraging niet zouden ontvangen, kunnen dit bezorgen aan de schepen of zijn administratie. We zijn er van overtuigd dat er bereidheid bestaat om hier rekening mee te houden en dat de meerderheid haar definitieve beslissing zal baseren op de uitkomst van de bevraging én op een duidelijk zicht op wat de positieve en negatieve gevolgen van de corona-crisis zijn op het financieel resultaat van de gemeente zelf.

Meer info of vragen: [email protected]

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren