20 sep 2015

Groen Herent vraagt solidariteit voor mensen die vluchten van oorlog en geweld

Dag na dag zien wij hoe grote groepen mensen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan op de vlucht  voor oorlog en geweld een plaats in Europa zoeken. Omdat de federale overheid op dit ogenblik slechts 250 dossiers per dag mag behandelen, brengen heel wat vluchtelingen in Brussel noodgedwongen de nachten door in noodopvang of in tenten in afwachting van de opstart van hun procedure.  Ook nadien blijft er nood aan opvang van deze mensen en wordt dat zelfs een juridisch recht. Dat kan in grote opvangcentra, maar nog beter is dit te organiseren in kleinschaliger lokale opvanginitiatieven (LOI's) die in verschillende gemeenten door de OCMW's worden beheerd en waarvan de werking wordt gesubsidieerd door de federale overheid.  De vluchtelingen worden zo gespreid over ons land waardoor hun integratie ook beter begeleid kan worden.  

Groen Herent vindt dat ook onze gemeente in deze omstandigheden haar verantwoordelijkheid moet opnemen en zeker een aantal bijkomende families kan opvangen. Op dit ogenblik vangt Herent 19 vluchtelingen op; dit is 1 per 1000 inwoners. Hoewel we die inspanningen zeker waarderen, lijkt ons een uitbreiding in de huidige omstandigheden zeker haalbaar en noodzakelijk.

En er is een draagvlak in Herent: de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking van Herent (GROSH), waarin alle Noord-Zuidorganisaties van onze gemeente vertegenwoordigd zijn, gaf al in juni een advies om de gemeente op te roepen minstens één extra gezin uit Syrië op te vangen. Tot nog toe ging het college daar niet op in, onder meer door de besparingen bij het OCMW. 

Op de gemeenteraad van 8 september bleek de meerderheid nu toch bereid tot een inspanning. OCMW-voorzitster Liesbeth Van Hemelrijck (CD&V) verklaarde momenteel opties voor opvang te onderzoeken. Er is overleg met de GROSH en er wordt ingespeeld op de solidariteit van de Herentenaars zelf om eventueel mensen op te vangen.

Op zich zijn dat positieve punten. Toch vindt Groen dat de gemeente hierin het voortouw moet nemen en het baart ons dan ook zorgen dat er nog steeds geen gebouwen van de gemeente of het OCMW worden aangeduid om vluchtelingen op te vangen. Nochtans zijn er in het patrimonium een aantal leegstaande gebouwen. Ook verschafte men geen duidelijkheid om extra financiële middelen te voorzien voor de begeleiding en integratie van deze mensen. Integendeel, het  blijkt dat de besparingen op het OCMW gewoon doorgaan. Deze besparingen treffen ook de sociale dienst, waarin het LOI wordt georganiseerd en waar een halftijdse medewerker na pensionering niet zal worden vervangen. De OCMW-voorzitster gaf aan dat het LOI daarom nog niet wordt afgebouwd, maar uit haar antwoord kon niet worden opgemaakt welke sociale dienstverlening zij dan wel zouden treffen. 

Met Groen Herent appreciëren we de  extra inspanning die de gemeente belooft, maar we blijven ons vragen stellen bij de mogelijkheden hiertoe in een context van besparingen. We zullen dit dossier dan ook verder kritisch opvolgen en de meerderheid op haar beloftes blijven wijzen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren