06 apr 2015

Groen ijvert voor een beter personeelsbeleid bij de gemeentediensten.

Op 4 maart heeft het gemeentebestuur 3 ervaren medewerkers totaal onverwacht en op staande voet ontslagen. Als motivatie gaven zij aan dat "de toenemende complexiteit van taken de uitvoering van bepaalde functies een hoger kennisniveau vragen met hogere diplomavereisten". Dit zorgt voor veel commotie en wantrouwen bij het  gemeentepersoneel, vooral omdat de burgemeester hen herhaaldelijk verzekerde dat er na de externe personeelsdoorlichting in 2014 zeker geen ontslagen zouden vallen. Het personeel deed een expliciete oproep naar onder andere onze Groenfractie om aandacht te schenken aan de huidige wantoestanden binnen het personeelsbeleid. Er valt veel aan te merken op de harde manier waarop het bestuur de ontslagen meedeelde aan de betrokkenen en op het totale gebrek aan empathie in de communicatie naar het geschokte personeel.  Maar vooral getuigt deze beslissing van een kortzichtig personeelsbeleid.  Een modern en duurzaam personeelsbeleid heeft juist oog voor de ondersteuning en de ontwikkeling van medewerkers in functie van de complexer wordende taken. Maar van functioneringsgesprekken, personeelsevaluaties en een doelgericht  vormingsbeleid is er nauwelijks sprake.  Toch was dit de grote aanbeveling  van Thetis in de externe doorlichting vorig jaar. Liever dan hieraan gevolg te geven en uitvoerende medewerkers verder te vormen, vervangt het bestuur hen door duurdere en hoger gekwalificeerden.

Groen pleit voor het investeren in menselijk kapitaal. Al jarenlang, en nu dringender dan ooit, vragen wij dat op de gemeentediensten van Herent een professioneel en zichtbaar HR-instrumentarium en leidinggevende praktijk wordt geïmplementeerd vanuit een duurzame  visie op personeelsbeleid. Het ontslag van meerdere 50-plussers is om deze reden ook moeilijk maatschappelijk verantwoord, zeker nu overal inspanningen gedaan worden mensen langer en valabel aan het werk te houden.

De Groene fractie heeft op de laatste gemeenteraad ook formele vragen gesteld over  de economische en sociaal-juridische verantwoording van de ontslagen. Het gemeentebestuur verkoos om de ontslagen via verbreking door te voeren.  Deze keuze dreigt een heel grote, puur deficitaire hap  van meer dan 300.000 € uit de gemeentekas te nemen. 

Het is ontoelaatbaar dat in de sociaal-juridische en administratieve afwikkeling van de ontslagen de fouten en blunders zich blijven opstapelen. Fouten in de  berekening van de opzegtermijnen, in de ontslagvergoedingen, herhaaldelijke fouten in de opmaak van de ontslagdocumenten, in het aanbod van de verplichte outplacementbegeleiding, ? is tenslotte een onverantwoord omspringen met gemeenschapsmiddelen.

Voor Groen is de maat vol. Wij zijn dan ook vragende partij dat de verantwoordelijke schepen D'Haese ontzet wordt uit haar bevoegdheid van personeelsbeleid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren