18 dec 2019

Het Herentse beleid. Beleid? Anno 2019

Tussenkomst van fractieleider Jos Vandikkelen op de gemeenteraad 17 december 2019

Zes jaar geleden mocht ik namens de Groene fractie een algemene beschouwing formuleren bij het toenmalige ontwerp van meerjarenbegroting. Ik zou die tekst hier vanavond bijna exact kunnen hernemen. De fundamentele vragen toen zijn opnieuw de vragen van vandaag: Welke keuzes maakt deze meerderheid voor de komende vijf jaar? Welk is de richting die men met deze gemeente uit wil? Waar wil men dat Herent staat in 2026? Dat waren de vragen die ik toen moest stellen. Want wat ontbrak was een beleidsvisie, een beleidsverklaring. Zes jaar verder is dat opnieuw onze grootste kritiek. We krijgen het gevoel dat elke schepen op zijn of haar terrein min of meer mag doen of laten wat hij of zij wil. Er is goed gediscussieerd over de verdeling van de middelen. Zo moet bv cijfermatig aan te tonen zijn dat naar het einde van de legislatuur een zwembad bouwen mogelijk is - van exploitatie trekken we ons niet teveel aan. Eenmaal de centen verdeeld is het vrijheid, blijheid voor elke schepen apart. En allicht komt het dan voor de dames en heren beleidsmakers in deze gemeente goed uit dat er geen gedragen visie is, geen gezamenlijke beleidsvisie.

We kunnen alleen maar dromen van een aanpak zoals bv in Leuven. Daar heeft de administratie samen met het beleid een visietekst uitgeschreven. Een document van zo’n 160 pagina’s. Vervolgens is deze tekst op diverse manieren en momenten voorgelegd aan de bevolking. En tenslotte is de meerjarenbegroting aansluitend op de visietekst uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd. En voor u met de dooddoener komt dat Herent niet te vergelijken is met Leuven. Ook in bv Oud-Heverlee heeft met voor dezelfde aanpak gekozen. Natuurlijk. Anno 21ste eeuw is het niet meer dan logisch dat er op zo’n manier wordt gewerkt.

Niet dus in Herent. Er zijn de 7 ‘kernzinnen’ van januari. Een tekst die eindigde met de belofte “Vanuit deze 7 werven vertrekken wij om de actieplannen en behorende acties uit te werken. Najaar 2019 zal u hierover grondig worden ingelicht.” Grondig worden ingelicht staat dus voor: van een beperkt deel van het budget zullen u cijfers worden voorgelegd. Onze definitie van “grondig inlichten” is anders. En daarmee wordt meteen ook de 6de kernzin alvast meteen de nek omgewrongen: “inwoners kunnen actief meedenken en meewerken aan Herent”. Dit geldt niet alleen niet voor de inwoners, ook niet voor degenen die deze inwoners democratisch vertegenwoordigen in deze vergadering.

Deze meerjarenbegroting komt dus uit de lucht gevallen. Wat niet wil zeggen dat er geen mooie stukken laaghangend fruit inzitten, klaar om te plukken. Met een aantal van de voorziene investeringen of exploitatiekosten wensen we u ook uitdrukkelijk proficiat te wensen.

Maar er zijn natuurlijk ook heel wat elementen waarbij we onze wenkbrauwen fronsen. Op twee van die elementen wil ik hier nog kort ingaan. Ik zou ze als volgt willen benoemen

  1. Oud geld dat als nieuw wordt gepresenteerd met veel poeha
  2. Doorgeslagen onevenwichten

Het eerste. Er is flink veel geld, zeer veel geld, begroot geld niet uitgegeven in de vorige legislatuur.

Die mooie spaarpot van 27,5 miljoen wordt nu ingezet. Enigszins logisch, ook al is het bedenkelijk dat hiervan na 5 jaar niets meer zal overblijven.

Maar veel minder logisch in dit verband is het aankondigingsbeleid dat ermee samenhangt. Eén voorbeeld: het fietspad in de Haachtstraat. Een erg belangrijk onderdeel, ook financieel in het fiets- en stappersvriendelijke beleid.  Dit kan je echter bezwaarlijk een keuze van dit college noemen, de beslissing daartoe werd reeds genomen in de vorige coalitie. Wat zegt ik: in het college daarvoor. Of hoe je één item drie keer kan verkopen als fantastisch beleid. Nu maar hopen dat die fietspaden in de Haachtstraat er voor liggen voor eind 2024.
Het tweede: de onevenwichten. Er zijn veel voorbeelden te geven, en straks tijdens de volgende tussenkomsten uit de Groene fractie zullen er misschien nog genoemd worden. Ik kies één voorbeeld uit een beleidsdomein dat ons na aan het hart ligt. Het klimaat en de klimaatdoelstellingen zoals ondertekend in de burgemeesterconvenant. Enerzijds 330.000 euro voor bijen en bloemen. Fantastisch. Wel veel geld natuurlijk. Maar we begrijpen dat het opbreken van al die beton voor dit gebouw om de inplanting groener en klimaatvriendelijker te maken veel geld gaat kosten. Voor andere klimaatacties wordt 80.000 euro voorzien. Meer dan vier keer het budget voor alle klimaatacties die onze gemeente de komende 5 jaar gaat nemen, gaat naar bijenvriendelijke bloemenweiden. Begrijpe wie kan.

Ik eindig met een citaat uit mijn tussenkomst zes jaar geleden:

“De uitbouw van een echt ouderenbeleid, van een echt groen mobiliteitsbeleid,  van een gedurfd ruimtelijke beleid met keuzes voor de toekomst, van een woonbeleid gericht op betaalbaar wonen en nieuwe typen van woonvormen, van een toekomstgericht duurzaamheidsbeleid, enz. zal de komende zes jaar niets in huis komen.” En met het geïntegreerde meerjarenplan gemeente-ocmw kan sociaal beleid duidelijk aan dat lijstje toegevoegd worden.

Mijn collega’s en ikzelf zullen zo meteen meer in detail ingaan op de meerjarenbegroting zoals die voorligt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren