Spreekrecht

Herent kan anders … met spreekrecht op de gemeenteraad

De gemeenteraad is een openbare vergadering waar iedere inwoner van de gemeente mag komen luisteren. Maar je mag er als gewone burger helemaal niets zeggen, enkel de gemeenteraadsleden mogen tussenkomen. Dat wil Groen anders.

We willen bij elke gemeenteraad een half uur uittrekken voor vragen of agendapunten van de burgers zelf. Hun vragen kunnen ze dan richten aan een gemeenteraadslid naar keuze of aan een schepen of burgemeester. Zo’n formule bestaat al in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Rotselaar. Groen is ervan overtuigd dat de inbreng van de burger op de gemeenteraad ook in Herent een grote meerwaarde zal betekenen.