Een beter boombeleid

Herent kan anders … met een beter boombeleid

Natuur is kostbaar. Zeker in een grootstedelijke regio op een boogscheut van Leuven en Brussel. Met Groen Herent plaatsen we natuurbescherming, en -uitbreiding waar mogelijk, dan ook hoog op de agenda.

We pleiten er dan ook concreet voor om:

  • een ontwerpbureau aan te stellen om het Wildemanspark opnieuw als centrumpark in Herent te ontwikkelen
  • een register aan te leggen van alle bomen op openbaar domein in Herent die – om welke reden dan ook – zullen worden gekapt. Elke Herentenaar moet dit register kunnen raadplegen.
  • voor elke boom die gekapt wordt, een nieuwe aan te planten, met advies van de milieuadviesraad i.v.m. de locatie en boomsoort
  • het aanplanten van het gemeentelijke geboortebos los te koppelen van de geboortepremie (https://www.herent.be/geboortepremie) en de optie van een ‘geboorteboom’ actief te promoten
  • een proactief boomplantbeleid uit te werken, in samenwerking met de milieuadviesraad en geïnteresseerde Herentenaren.

Onze fractieleider Jos Vandikkelen legde deze voorstellen voor op de gemeenteraad: de meerderheid keurde echter ieder voorstel af. In het licht van de recente bomenkap in Herent is dat een zeer spijtige zaak.

 

Wij blijven streven naar een leefbaar en gezonder Herent, want het kan anders en een beter boombeleid is daar een begin van.