Ingrid Pauwels

Gewezen gemeenteraadslid

Projectverantwoordelijke Ecolife

 

Volgt: lokale economie, tewerkstelling, PWA, milieu, ontwikkelingssamenwerking Noord-Zuid, ouderenbeleid.
Jeugd, speelpleinwerking, mobiliteit, gelijke kansen, duurzaamheid