Jos Vandikkelen

Gemeenteraadslid - Fractieleider

Jos Vandikkelen, de nestor van de groep, is rad van tong. Hij legt niet alleen de meerderheid het vuur aan de schenen. Jos is ook een uitstekende mentor, die de vijf benjamins van de groep alle kansen biedt om te groeien in hun rol.

 

Beleidsdomeinen: ruimtelijke planning, bouwen & buurten, sport, economie & handel, landbouw, markten, leefmilieu & duurzaamheid, wonen, lokaal mondiaal beleid, welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening en armoedebestrijding

 

Fractieleider Groen Herent

 

jos.vandikkelen@herent.be