Leefbaar Herent

Onze gemeente, dat zijn niet alleen huizen, straten, pleinen en parken. Mensen - jij en ik - vormen het hart van onze gemeente. Samen gaan we geen enkele uitdaging uit de weg en zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt.

Met Groen Herent in het bestuur willen we werk maken van een hecht dorpsleven, waar buren geen vreemden zijn voor elkaar, maar betrokken burgers. Dat doen we door te luisteren naar de gevestigde jeugd-, sport-, ouderen- of andere verenigingen en naar nieuwe, spontane burgerinitiatieven. We zullen hen zo alle kansen geven om in Herent hun activiteiten te ontplooien.

Een Groen bestuur betekent voor ons een sociaal en solidair Herent. De besparingen op de OCMW-werking door de huidige meerderheid treffen de mensen in onze gemeente die vandaag al moeizaam rondkomen. Voor ons is het geen taboe om te kijken waar het efficiënter kan en waar geld kan worden bespaard. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de sociale taken van het OCMW.

Het Herent van de toekomst wordt diverser. Wij willen alle nieuwkomers in de gemeente welkom heten en extra aandacht besteden aan de mensen met een migratie-achtergrond. Om hen wegwijs te maken in onze gemeente moeten bijzondere inspanningen gedaan worden. Zo proberen wij hen meer te betrekken bij het dorpsleven en bij het gemeentelijk beleid.