Lieve Deturck

Plaats 24

In een samenleving als die van Herent lever ik, indien gewenst, met plezier een bijdrage.

Als huisarts heb ik voeling met de sociale noden en weet dat een menselijk en toegankelijk aanbod ter ondersteuning zeer belangrijk is. Gezondheidszorg voor iedereen, los van individuele financiële draagkracht, levensomstandigheden, overtuiging, etniciteit, ... We hebben hiertoe in Herent al een stap gezet.

Verder wil ik meewerken aan:

  • Ontmoetingskansen creëren, openbaar groen, banken, speelruimte, evenementen, cultuur, natuur en bewegingsmogelijkheden.
  • De kans geven aan mensen met beperkingen om buiten te komen: lage drempels, banken, toegankelijke toiletten,....
  • Schone lucht met zo weinig mogelijk auto's in de kleine straten.
  • Autodelen (kan ik aanraden als gebruiker)
  • Lokaal winkelen.
  • Gebruik maken van de engagementen, talenten en inzichten van anderen in een transparant beleid.

Graag werk ik samen met mensen die de daadkracht en de wil hebben om dit te realiseren.