Loes Vandenbroucke

Gemeenteraadslid

Loes Vandenbroucke werpt steevast een kritische blik op het sociale beleid van de gemeente. Haar terechte doel is om deze kerntaak naar een hoger niveau te tillen, een welvarende gemeente als Herent waardig.

 

Beleidsdomeinen: ruimtelijke planning, bouwen & buurten, sport, economie & handel, landbouw, markten, leefmilieu & duurzaamheid, wonen, lokaal mondiaal beleid, welzijn, zorg en maatschappelijke dienstverlening en armoedebestrijding

 

loes.vandenbroucke@herent.be