Loes Vandenbroucke

Gemeenteraadslid

Het is goed wonen in Herent. Er zijn veel geëngageerde mensen. Door de nabijheid van Leuven en twee stations kan je er leven zonder auto. We hebben een gemeenschapscentrum met een boeiend programma, een mooi aanbod aan lager onderwijs. Binnen de gemeente en het OCMW maken heel wat mensen werk van een goede dienstverlening, en toch… ​

Als je krap bij kas zit, als je ziek of minder mobiel bent, als je de taal en gewoontes niet kent, ligt het allemaal niet zo eenvoudig. En daar kies je zelf niet voor. Een warme samenleving gaat voluit voor solidariteit met wie minder kansen krijgt of wie de kansen op eigen kracht niet kan benutten. Daarom wil ik mij inzetten voor een sterker sociaal beleid met binnen elk beleidsdomein een sociale reflex.