Marieken Vanmoere

Gemeenteraadslid

Directeur leerlingenbegeleiding

 

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadscommissie:
Sport, milieu en duurzaamheid, jeugd, waterbeleid, erosie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Lid van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) 
Werkgroep communicatie (Pers)

marieken.vanmoere@herent.be