Marieken Vanmoere

Gewezen gemeenteraadslid

Directeur leerlingenbegeleiding

 

Volgt: sport, milieu en duurzaamheid, jeugd, waterbeleid, erosie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Lid van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) 
Werkgroep communicatie (Pers)

marieken.vanmoere@herent.be