13 aug 2017

Mokerslag voor de Herentse Wereldwinkel

Groen gaat niet akkoord met het voornemen van het gemeentebestuur om het huidige contract met Oxfam Wereldwinkels op te zeggen en een contract te sluiten met de firma Oké Koffie uit Geraardsbergen.  In september wordt in de gemeenteraad beslist over de toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het aankopen van koffie van eerlijke handel. De Vlaamse Overheid heeft op basis van de aangeboden prijzen de firma Oké Koffie geselecteerd als vaste leverancier.Groen vraagt de gemeenteraad om voor de aanschaf van fairtrade koffie GEEN beroep te doen op de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid en de koffie ook in de toekomst af te nemen van de Herentse Oxfam Wereldwinkel. 

De prijs is voor Groen niet het enige criterium dat mag spelen. Ook volgende aspecten moeten worden meegenomen: 

 

1. Oxfam Wereldwinkel is een belangrijke lokale partner van de gemeente. Tien jaar geleden heeft Oxfam Wereldwinkel met Vredeseilanden en Fairtrade Belgium de werkgroep Herent Fair Trade Gemeente opgestart. Die werkgroep wil het draagvlak voor eerlijke handel in de gemeente vergroten via lokale handelaars, horeca, verenigingen, scholen en burgers. 

In de criteria die de basis vormen om een fairetrade gemeente te zijn ? criteria die werden vernieuwd in de gemeenteraad van mei 2016 ? staat letterlijk: "Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar personeel en inwoners toe." Dit aspect wordt in Herent in belangrijke mate uitbesteed aan de Wereldwinkel. Denk maar aan de jaarlijkse bezoeken aan de winkel door klassen uit het lager onderwijs. Het eventueel wegvallen van de aankoop van de koffie door de gemeente zal zeer demotiverend werken voor de wereldwinkelmedewerkers. 

2. Oxfam Wereldwinkel zet zich vrijwillig in voor activiteiten in scholen en gemeentelijke evenementen zoals info- of thema-avonden. Zo kan de gemeente Herent zich profileren als een voorbeeldgemeente die eerlijke handel hoog in het vaandel voert. Deze vrijwillige inzet is onontbeerlijk om Herent Fair Trade Gemeente inhoud te geven. 

Als de gemeente het contract met Oxfam Wereldwinkel beëindigt, kan dit leiden tot het afhaken van vrijwilligers. De gemeente zal dan zélf in het kader van haar engagement als Fair Trade Gemeente meer moeten inzetten op promotie en communicatie. En daar zijn ook kosten aan verbonden. Zal de winst die nu wordt beoogd daarvoor volstaan? 

3. En wat is de maatschappelijke kost van het afhaken van gemotiveerde en geëngageerde Herentenaren ? De wereldwinkel wordt mogelijk gemaakt door de inzet van meer dan dertig inwoners uit Herent. Het stopzetten van de afname van de koffie zou door hen als een kaakslag worden ervaren, alsof het Herentse bestuur hen laat vallen. Het gaat immers voor onze lokale wereldwinkel om een belangrijke hoeveelheid koffie op jaarbasis.

4. Groen wijst op het feit dat de wereldwinkel het principe van eerlijke handel met respect voor de lokale boeren uit het zuiden zeer secuur opvolgt: de wereldwinkel steunt de kleinere landbouwers, doet aan prefinanciering zodat zij een financiële basis hebben die zo nodig is om te kunnen leven in een menswaardige samenleving. Alle wereldwinkelproducten zijn voor meer dan 50% samengesteld uit eerlijke producten uit het zuiden. Bovendien zijn alle producten van de wereldwinkel Fair Trade. Het is voor Oxfam wereldwinkel onmogelijk hun koffie te verkopen aan de scherpe prijs van 5,50 euro/kg. Bedrijven die naast een fairtrade aanbod een niet fairtrade aanbod hebben waarop grote(re) winsten mogelijk zijn, hebben meer speelruimte. 

5. Tot slot verwijzen we nog naar het advies van de Gemeentelijke Raad voor Onwikkelingssamenwerking Herent die het College en deze Gemeenteraad ook uitdrukkelijk vraagt niet in te gaan op deze raamovereenkomst en de aankoop van de koffie ook in de toekomst via de lokale wereldwinkel te laten verlopen.

 

Voor Groen is het onbegrijpelijk dat een prijsverschil tussen 2.500 en 3.000 euro op jaarbasis de doorslag zou geven. Bovenstaande argumenten zijn voor ons inhoudelijk belangrijk genoeg om voor een lokale partner te kiezen. 

De gemeente is immers niet verplicht om toe te treden tot het raamcontract van de Vlaamse Overheid. Het is met de huidige regels voor bedragen tot 30.000 euro perfect mogelijk als lokale overheid een eenvoudige marktbevraging te uit te voeren. 

De gemeente is dan niet verplicht een officiële offerte op te vragen maar moet wel de markt laten spelen. Dat kan door aan te tonen dat het aanbod van meerdere mogelijke leveranciers werd onderzocht. Een eenvoudig mailtje naar 3 tot 5 marktspelers kan hier volstaan. Dat kunnen lokale marktspelers zijn. 

In deze procedure is de gemeente ook niet verplicht om de opdracht aan de goedkoopste partij te gunnen. Eigen gunningscriteria zijn mogelijk. De educatieve meerwaarde die met de verkoop van het product wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld voor de Herentse Lagere Scholen) kan en moet zo'n criterium zijn.

 

Jos Vandikkelen

Fractieleider Groen Herent

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren