20 feb 2013

Molenveld

Groen Herent pleit voor open communicatie en doordachte besluitvorming inzake dossier 'Molenveld'  Het nieuwe Herentse bestuur agendeerde op de gemeenteraad vandaag een aantal technische besluiten rond de wegenis in fasen I en II van het project 'Molenveld'. Groen Herent is echter van mening dat er in het volledige Molenveld-dossier onvoldoende communicatie en overleg geweest is om nu al tot goede besluitvorming te kunnen overgaan. De Groene fractie is absoluut geen tegenstander van wooninbreiding, maar vraagt wel dit verstandig en met overleg te doen.

Het Molenveld is voor Herent dé opportuniteit om visionair te bouwen aan de toekomst, om een toonbeeld te worden van duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Groen Herent wil de beslissingen inzake dit dossier daarom niet over één nacht ijs nemen.

Bij aanvang van de gemeenteraad meldde de voorzitter dat de punten mbt fase II verdaagd werden omdat er nog een mobiliteitsstudie noodzakelijk blijkt. Later op de avond kwamen wel de punten mbt Meulenveld-Molenveld (fase I) aan bod. Het voorstel van Groen fractievoorzitter Jos Vandikkelen om ook deze punten te verdagen naar een latere zitting van de gemeenteraad werd op applaus van de vele aanwezige buurtbewoners onthaald. Groen Herent betreurt dat in dit gigantisch project, met verregaande gevolgen voor de bevolking, nauwelijks contact gezocht is met de betrokken Herentenaars. Daarnaast kregen de (nieuwe) gemeenteraadsleden onvoldoende de kans om zich in te werken in het dossier en zijn de gemeenteraadscommissie, waarbinnen de vele praktische, technische en juridische vragen behandeld worden, nog niet samengekomen. Het voorstel tot verdaging werd bijgestaan door de fracties van Open Vld en Herent 21. Alle drie oppositiepartijen spreken zich niet uit tegen wooninbreiding, maar vragen om een doordachte en goed geplande aanpak.

Het verdagen van de agendapunten was voor het bestuur een kans om zichzelf en haar beleidsverklaring ernstig te nemen en zo een dialoog mogelijk te maken met de betrokken bewoners, met de adviesraden en met de gemeenteraadsleden. Jammer genoeg heeft het deze kans niet gegrepen. Met 17 stemmen tegen 10 heeft het bestuur toch een stemming over de tracé van de weg in de zone Meulenveld afgedwongen, en heeft het de voorstellen zoals voorgedragen door schepen Caes goedgekeurd. Het bestuur zal "de nodige infovergadering organiseren". We vrezen echter dat met het vastleggen van het tracé van de weg de deur geopend is naar andere manieren van sluip-besluitvorming en dat het gebrek aan luisterbereidheid grote gevolgen zal hebben voor huidige en nieuwe inwoners. De Groene fractie zal haar rol van oppositiepartij blijven spelen, als positief alternatief voor het beleid in Herent.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren