14 sep 2014

Na schorsing OCMW-budget zijn deskundige maatregelen nodig

De Gouverneur besliste in september

tot een schorsing van het Meerjarenplan 2014-2019 en het Budget voor 2014 van het OCMW van Herent. Een zware beslissing, waarover Groen Herent tijdens de voorbije weken in verscheidene overlegorganen meer informatie kreeg. Ondanks het begrip voor de moeilijke omstandigheden waarmee ambtenaren de laatste jaren te kampen kregen, wijst Groen op een gebrek aan politieke verantwoordelijkheid bij de meerderheid, een terugkerend syndroom.

De vraag van de Gouverneur naar ontbrekende documenten heeft betrekking op het niet insturen van het budget 2013 en de bijhorende budgetwijzigingen en de noodzakelijke bijlagen. Bovendien bleek er na een verdere controle een verschil te bestaan tussen de algemene en de budgettaire boekhouding voor het jaar 2012.

Het bestuur van het OCMW heeft onzorgvuldig werk gemaakt bij het beantwoorden van deze diverse vragen. Pas na de schorsing wordt er een externe partner ingeschakeld. Het OCMW-bestuur heeft verscheidene wake-up calls duidelijk gemist. Groen Herent betreurt deze nonchalante houding in de afhandeling van de belangrijkste beleidsdocumenten. Zij getuigt van een behoorlijk gebrek aan politieke verantwoordelijkheid. Met overheidsmiddelen moet met de grootste zorg en transparantie worden omgegaan.

Tegelijkertijd heeft Groen wel begrip voor de moeilijke omstandigheden waarbinnen de betrokken ambtenaren de voorbije jaren moesten werken. Er is de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem en een onstabiele periode aan de top van de OCMW-diensten, omwille van ziekte en tijdelijke vervangingen. Groen beseft dat er met meer dan 100 % inzet is gewerkt om de maatschappelijke doelstellingen van het OCMW te kunnen blijven realiseren.Toch wijzen de personele onduidelijkheden en de wisselingen in de verantwoordelijkheden op dezelfde symptomen die ook bij de externe doorlichting werden opgemerkt.Groen vraagt dan ook aan de Herentse politieke meerderheid van OCMW en gemeente om op een gepaste manier uitvoering te geven aan de besluiten van deze doorlichting.

Hoe zal de meerderheid uit deze situatie lessen trekken en de nodige ondersteuning geven aan het beleidsteam, opdat de maatschappelijke doelstellingen van het OCMW zonder dergelijke problemen bereikt kunnen worden? Groen kijkt alvast uit naar de maatregelen die de meerderheid zal nemen om deze situaties in de toekomst te vermijden en daarbij zoals de Gouverneur het stelt: "de decretale verplichtingen nauwlettend na te leven".

Marieken Van Moere.
Voorzitter Groen Herent

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren