09 jul 2013

Nieuwe adviesraad mobiliteit

De gemeente wil een nieuwe adviesraad in het leven roepen die werkt rond mobiliteit. Zo volgt de mobiliteitsraad het huidige mobiliteitsplan verder op en wordt hij nauw betrokken bij de volgende herziening van het mobiliteitsplan. Geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom. Voelt u zich geroepen? Zend uw kandidaatstelling uiterlijk op 15 augustus aan het college van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6 in Herent. De mobiliteitsraad moet o.a. bestaan uit afgevaardigden uit alle andere adviesraden, nl. Gecoro, Milieuraad, Ouderenadviesraad, Onderwijsraad, Welzijnsraad, Sportraad, Jeugdraad, Cultuurraad, GROSH en de Fietsersbond

Bron: http://www.herent.be/content/press/record.php?ID=3316

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.