Nieuws

Categorieën

Nieuws van de gemeenteraad
Het Herentse beleid. Beleid? Anno 2019
Debatavond met Bart Staes
MoveYourMoney Campagne
Installatie nieuwe gemeenteraad
Verkiezingsnieuws: Groen tweede grootste partij
Fietsen en laden/lossen op het Jaagpad
Circulatieplan Veltem op de Gemeenteraad
Herent kan anders… met een Spul-o-theek
Jos Vandikkelen kandidaat-burgemeester Groen Herent
Groen Herent reikt Groene Pluim uit aan ‘Gastvrij Herent’
Herent pleit voor invoering van statiegeld
Groen Herent wil duidelijkheid over aantal extra woningen en groene ruimte in Veltem
Herent kan anders… met betaalbare woningen
Herent kan anders… met fietsvriendelijke straten
Herent kan anders… met wijkbudgetten
Mokerslag voor de Herentse Wereldwinkel
Financiële situatie OCMW blijft wankel
Hoopvolle initiatieven in Herent krijgen groene steun
Een oproep tot meer visie en durf
Eandis: Ook Herent zwicht voor het Chinese geld
Herent zoekt publieke ruimte
Speelplein en kinderopvang worden bouwgrond
Overlijden Rudy Pepermans
Groen Herent vraagt solidariteit voor mensen die vluchten van oorlog en geweld
OCMW: kerntaken op voorplan.
Het circulatieplan in Veltem
Diftar, een mooi verhaal, of ook niet?
Toegankelijke gezondheidszorg
Groen ijvert voor een beter personeelsbeleid bij de gemeentediensten.
Woonbeleidsplan, geen dag te vroeg.
Gemeente Herent: Nu ook ontslagen bij de administratie
Groen Herent vreest voor blinde besparing bij OCMW
Groen Herent reikt Groene Pluim uit aan Transitie Herent
Ook Groen Herent Flyert tegen de rechtse regeerakkoorden
Open brief aan het gemeentebestuur
Molenveld, een gemiste kans
Onze nieuwe voorzitter: Tom Creten
‘Leuven Rechtdoor’, neen bedankt
Na schorsing OCMW-budget zijn deskundige maatregelen nodig
Lieve Deturck op Actua TV
Nieuw: digitale nieuwsbrief
Mobiliteit in Herent: dringend tijd voor een duurzame omslag
Tekort kinderopvang: Herent niet zo machteloos als gedacht.
Oprichting taskforce kinderopvang
Ondertekening Vlaams-Brabants klimaatengagement
Noticias de Coban
Nieuwe adviesraad mobiliteit
Meerderheid wil presentiegelden gemeenteraadsleden verhogen
Gouverneur Vlaams-Brabant schorst gemeenteraadsbeslissing februari 2013.
Geen mobiliteitsraad in Herent?
Het nieuw bestuur denkt niet na over de toekomst!
Wat roert er in het Molenveld?
Een enthousiaste ploeg staat voor u klaar
Onze stem in het OCMW
Molenveld
Een woordje van onze voorzitter
Groen Herent kiest voor vernieuwing
Voorstel van motie over duurzame mobiliteitsinvesteringen in de Vlaamse Rand
Infovergadering speeltuin Delle - Meer inspraak nodig
Inwoners Hollestraat Veltem leggen zich niet neer bij weigering speelstraat en organiseren een eigen ‘speel-tuin’
Groen: het positieve alternatief voor gemeenten en steden