06 apr 2015

OCMW: kerntaken op voorplan.

Groen maakt zich zorgen over de toekomst van de OCMWwerking in Herent. Sinds de gouverneur in augustus 2014 het budget schorste en daardoor de omvang van de financiëleproblemen van het OCMW naar boven kwam, lijkt alle focus afgeleid van de sociale kerntaak van het OCMW. De zware financiële inspanningen die de gemeente vraagt als voorwaarde voor het bijsturen van het budget, de harde besparingen, het zwartepieten toespelen voor het debacle, slorpen alle energie en aandacht op van de essentie van een OCMW. Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's stelt dat iedereen recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. "Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid". 

De gemeente koppelt het verlenen van financiële bijstand aan het OCMW aan een zeer snelle fusie van OCMW en gemeente. Deze voorwaarde is jammer. De fusie zou op zich een goede zaak zijn, als dit in samenspraak met het personeel gebeurt. Bestuursleden moeten daarbij de blik op de toekomst richten en nadenken hoe zij de sociale taken van OCMW en gemeente in de toekomst waarmaken. Dit zonder het eigenbelang te dienen, met de intentie om te groeien naar solidariteit.

In deze moeilijke tijden is die sociale dienstverlening namelijk broodnodig om een maatschappelijk evenwicht te vinden. Armoede en eenzaamheid, die vaak onzichtbaar of verdoken zijn, detecteren en bestrijden, toegankelijke gezondheidzorg op het terrein organiseren, stappen ondernemen om een waardevolle buurtwerking te organiseren, daar heb je ook voldoende en competent personeel voor nodig. Gezonde financiën mogen geen doel op zich zijn, maar een middel om elke Herentenaar een waardig leven te verzekeren. Dat vergt moed en de wil om vooruit te komen.

De Groenen en haar raadsleden in het OCMW in het bijzonder gaan hier alvast voor.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren