07 aug 2013

Ondertekening Vlaams-Brabants klimaatengagement

Het schepencollege in Herent heeft zich op 1 juli geëngageerd tot het voeren van een volgehouden actief en ambitieus klimaatbeleid. Schitterend. Met de Groene fractie gaan we natuurlijk in het oog houden dat dit ook uitgevoerd worden. De volledige verklaring luidt:  Het college, gelet op het Klimaatverdrag, in 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties afgesloten en ondertekend in Rio de Janeiro; 

gelet op de diverse VN-klimaatconferenties waarin de voortgang van het werk, kaderend in het klimaatverdrag wordt opgevolgd en verder uitgewerkt;

gelet op het klimaatbeleid van de Europese Unie, waarbij 

? maatregelen genomen moeten worden om de temperatuurstijging in vergelijking met de pre-industriële niveaus tot 2°C te beperken

? de emissie van broeikasgassen met 20 % moet verminderd worden tegen 2020;

? de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten bewaakt worden en aanpassingen aan deze gevolgen moeten onderzocht worden;

gelet op het Vlaams Klimaatsbeleidsplan 3 met daarin het Vlaams mitigatieplan en het Vlaams adaptatieplan;

gelet op de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse minister van leefmilieu voor de verlaging van broeikasgas/CO2-uitstoot door lokale overheden op haar grondgebied; 

gelet op de geplande milieuconvenant tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid waarbinnen projectvoorstellen kunnen worden ingediend die beantwoorden aan o.m. bovenstaande doelstellingen;

gelet op het provinciaal milieubeleidsplan, meer bepaald de accenten die hierin gelegd werden op het provinciaal klimaatbeleid; 

gelet op de beleidsverklaring van de provincie Vlaams-Brabant van januari 2013, waarin gesteld wordt dat de provincie haar impact op de klimaatverandering wil verkleinen en streeft naar klimaatneutraliteit; 

gelet op de erkenning door de Europese commissie van de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant; 

overwegende dat de steeds stijgende uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 leidt tot een verandering van het klimaat met aanzienlijke mondiale effecten zoals stijging van de zeewaterspiegel, toename van extreme weersomstandigheden, aantasting van ecosystemen en afname van de biodiversiteit, zoetwatertekort, afname van landbouwproductiviteit,?

overwegende dat ook lokale initiatieven kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasuitstoot en de klimaatverandering; 

overwegende dat de uitvoering van concrete klimaatacties heel wat voordelen kan inhouden zoals een verbeterde mobiliteit, daling van de energiekosten, een moderner en meer comfortabel lokaal woningpark, hogere levenskwaliteit dankzij een betere luchtkwaliteit, gezondere inwoners?, een stimulans voor de lokale economie, ?

overwegende dat de provincie streeft naar klimaatneutraliteit en zal samenwerken met Interleuven en de gemeente Herent om te komen tot de realisatie van een gemeentelijke emissie-inventaris, een gemeentelijk duurzaam energieactieplan, de uitvoering van de acties uit dit plan, ? 

overwegende dat het Vlaams-Brabantse klimaatengagement een vrijwillige engagementsverklaring betreft die geen juridische of financiële verplichtingen met zich meebrengt,

besluit

artikel 1: de gemeente Herent ondertekent het Vlaams-Brabants klimaatengagement tijdens een officieel gezamenlijk ondertekeningsmoment op 4 oktober 2013.

artikel 2: De gemeente Herent engageert zich door het ondertekenen van deze verklaring tot het voeren van een volgehouden actief en ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren