08 nov 2013

Oprichting taskforce kinderopvang

De verhoging van het aantal inwoners in de gemeente, de geplande uitbreiding van het aantal woningen (o.a. de verkaveling van het Molenveld) en het actuele ernstige tekort aan kinderopvangplaatsen noopt het gemeentelijke bestuur tot doordachte actie op het gebied van kinderopvang. Daarom stelt Groen voor om over te gaan tot de oprichting van een 'taskforce kinderopvang'. Deze heeft tot doel om tegen uiterlijk de gemeenteraad van mei 2014 de situatie te analyseren en een haalbaar plan voor te stellen van hoe het gemeentebestuur de mogelijkheidsvoorwaarden tot meer kinderopvang in Herent kan verbeteren. Onderdeel van dat plan horen minstens te zijn:

  • een grondige verkenning van de mogelijkheid tot kinderopvang door derden in één van de vrijstaande ruimten van De Kouter;
  • een grondige verkenning van de mogelijkheid tot coöperatieve kinderopvang in de gemeente Herent, waarbij ouders zowel betrokken zijn in de dagelijkse werking als in het beleid van de kinderopvang.

Daartoe dient o.a. een dialoog met de bestaande aanbieders van kinderopvang op het gemeentelijk grondgebied gevoerd te worden. Tevens dienen de onderdelen van het plan afgetoetst en inhoudelijk besproken te worden binnen het LOKO, het lokale overleg kinderopvang, aangezien het LOKO de adviesraad is die het lokale beleid inzake kinderopvang bespreekt en adviseert over de uitvoering ervan en adviezen geeft met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen in de gemeente. 

Het is echter de bedoeling dat deze taskforce nog een stap verder gaat en met een haalbaar plan komt, niet over hoe de gemeente zelf de kinderopvang kan organiseren, wel hoe ze de mogelijkheidsvoorwaarden kan versterken opdat initiatieven tot kinderopvang zich kunnen ontplooien.

Het staat het college vrij aan te duiden wie deel dient uit te maken van de 'taskforce kinderopvang'. In ieder geval horen daar zeker bij te zijn de bevoegde schepen voor kinderopvang en een lid van het autonoom gemeentebedrijf. Deze 'taskforce kinderopvang' wordt bij voorkeur samengesteld met deskundigen uit de sector en leden van meerderheid én oppositie.

De gemeenteraad beslist tot de oprichting van een taskforce kinderopvang die uiterlijk op de gemeenteraadsvergadering van mei 2014 een plan voorlegt van hoe de gemeente de mogelijkheidsvoorwaarden tot uitbreiding van kinderopvangplaatsen in Herent kan verbeteren.

Dat plan hoort minstens te bevatten:

  • een grondige verkenning van de mogelijkheid tot kinderopvang door derden in één van de vrijstaande ruimten van De Kouter;
  • een grondige verkenning van de mogelijkheid tot coöperatieve kinderopvang in de gemeente Herent.

In het kader van haar opdracht zal de taskforce nauw samenwerken met het LOKO.

Jos Vandikkelen, fractieleider

Tekst t.a.v. het college van burgemeester en schepenen van en te Herent. Toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad van november 2013.

Zie ook:  www.cooperatievekinderopvang.be

 

Standpunt van het college:

Bij een faillissement zoals dat van de zelfstandige kinderopvang Ukkepuk, Ukkie 2 en Ukkie 3 staat een gemeente machteloos; ze wil wel maar kan weinig doen. Bovendien bestaat er een groot tekort aan kinderopvang. Voor ouders zijn er daardoor weinig alternatieven. Dat kaart de gemeente Herent met een open brief aan bij de minister van welzijn en gezin.

De gemeente Herent heeft op woensdag 6 november 2013 een open brief over de grote nood aan kinderopvang in de gemeente persoonlijk aan Jo Vandeurzen, minister van welzijn en gezin overhandigd.

Bron: herent.be 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren