Programma

Je staat op het punt het verkiezingsprogramma van Groen Herent te lezen. Dit is niet zomaar een verkiezingsprogramma. Het is geen oplijsting van beloften waarvan we denken dat je die graag zal horen. Het is ook geen 3suisses-catalogus met voor elk wat wils. Wij maakten met Groen keuzes.

We werken al een paar jaar rond een aantal prioriteiten, thema’s waar we met Groen echt het verschil willen en kunnen maken. Thema’s ook die dringend zijn voor Herent, die nu aangepakt moeten worden.

De eerste prioriteit is participatie van de Herentenaar aan het beleid. Een modern beleid luistert naar haar inwoners en zorgt voor inspraak van burgers bij wat er in hun buurt gebeurt. De tijd dat politici over de hoofden van mensen beslisten wat het “beste is voor hen”, is definitief voorbij. “Beleid met actieve burgers” is daarom het eerste thema in dit programma, maar participatie loopt ook als een rode draad door alle andere thema’s.

Een tweede prioriteit is ruimtelijke ordening en mobiliteit. De talloze nieuwbouwprojecten in onze gemeente gaan te vaak ten koste van de levenskwaliteit. We doen daarom een heel aantal voorstellen voor meer groene en open ruimte en ook voor veiliger en minder vervuilend verkeer, op maat van voetgangers en fietsers.

Ten derde gaan we met Groen voor een gezond leefmilieu, met een doordacht klimaatactieplan voor Herent, de bescherming van natuur in onze gemeente, gezondere voeding en het vermijden van afval.

Ten vierde willen we een solidair Herent. Na jaren van besparingen, willen we dat Herent opnieuw investeert in een omvattend sociaal beleid, zodat élke inwoner zich goed voelt in onze gemeente.

Andere thema’s zijn natuurlijk niet minder belangrijk en ook daarrond hebben we heel wat voorstellen die we graag in dit programma uit de doeken doen. We staan evenwel langer stil bij de vier eerste thema’s, omdat ze dringend aandacht vragen en we met Groen hierrond vaak een andere richting in willen dan andere politieke partijen. Het zijn deze thema’s waarop we, met jouw steun, het hardst voor onze ideeën zullen moeten vechten.

Met Groen hebben we een uitgesproken visie en die visie vertaalt zich naar consequente voorstellen. Wie écht veiliger mobiliteit en gezondere lucht wil, moet durven het autoverkeer aan de scholen in vraag te stellen. Wie écht meer groene en open ruimte wil, moet durven onze dorpspleinen om te vormen tot gezellige, groene ontmoetingsplekken. Wie écht gelooft in participatie, moet durven burgers zelf een budget in handen te geven om hun wijk vorm te geven. Wie écht sociaal bekommerd is, moet geld durven vrijmaken voor de OCMW-werking en het lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen. Je leest dus vernieuwende en gedurfde voorstellen in dit programma.

Toch is dit programma geen luchtfietserij. Sommige voorstellen kleuren buiten de politieke lijntjes, maar zijn daarom niet minder haalbaar. Ons programma is tot stand gekomen na gesprekken met talloze Herentenaren en Herentse verenigingen, die uitgebreide ervaring en expertise hebben rond de specifieke thema’s. Ons programma is ook gebaseerd op de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ die de Verenigde Naties opstelden en die we gemakkelijk konden vertalen naar het gemeentelijke niveau. Deze wereldwijde aandacht voor duurzame ontwikkeling is voor ons ook hét teken dat de tijd rijp is voor ons groene gedachtegoed.

Maar de tijd dringt. En de actie begint lokaal. Wat ons betreft bij een menselijker, eerlijker en gezonder Herent, want Herent kán anders.

Download het volledig programma

Gezonder

Gezonder

We maken van onze kerkpleinen autoluwe zones, waar kinderen kunnen spelen. En waar je onder de bomen op een bankje een babbel kan slaan met de buren.

Het bestaande netwerk van trage wegen in Herent maken we toegankelijk en we zorgen ook  voor een netwerk van fietsstraten. Zo krijgen voetgangers en fietsers de ruimte  en veiligheid die ze verdienen.

Vlot verkeer, ook met de wagen, blijft belangrijk. Doorgaand verkeer houden we daarom buiten onze gemeente. Voor niet-inwoners van de gemeente beperken we ook de parkeermogelijkheden.

Menselijker

Menselijker

We investeren opnieuw in sociaal beleid. De gemeente zorgt dat er kwaliteitsvolle (thuis)zorg is voor ouderen en meer kinderopvang voor jonge gezinnen. Besparingen zetten we stop.

We voeren een armoedetoets in. Bij elke maatregel die de gemeente neemt, zorgen we dat er geen negatief effect is op de meest kwetsbare mensen in onze gemeente.

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld vangen we lokaal op in Herent. We helpen hen om een woning te vinden en de gemeente te leren kennen. Iedereen in Herent telt mee.

Eerlijker

Eerlijker

In de nieuwe Vitalac-wijk moeten er sociale woningen en betaalbare woningen voor jongeren komen. Er moet voldoende groen zijn en Bachterveld blijft open ruimte.

De gemeente verwerft zelf strategische gronden in Herent om nieuwe woonvormen zoals co-housing mogelijk te maken in plaats van overal nieuwe appartementen toe te staan aan projectontwikkelaars.

We voeren een groennorm in, zodat elke Herentenaar kan genieten van een stukje groen in de buurt.