Simon Pardon

Gemeenteraadslid

Herent is een gemeente waar jeugdbewegingen goed draaien, en het engagement van jongeren groot is. Ook ik ben sinds mijn tienerjaren betrokken bij wat reilt en zeilt in verschillende jeugdorganisaties: Scouts, speelpleinwerking en het jeugdhuis De Molotov. Daardoor kon ik ook meewerken aan initiatieven als de Kerstmarkt en Wild in 't Park.

Vanuit de jeugdraad proberen we bovendien te wegen op het beleid. Toch worden onze adviezen niet altijd ten volle benut door het bestuur. We zijn met vele jongeren actief in Herent en dat is ook waarom ik in beweging kom, om vanuit de gemeenteraad de Herentse jeugd te ondersteunen en erop toe te zien dat zij zich ongehinderd kunnen engageren. Ik ben er zeker van dat ik dit vanuit een ambitieuze, kritische en sociale partij als Groen het beste kan waarmaken.