Menselijker

Menselijker

We investeren opnieuw in sociaal beleid. De gemeente zorgt dat er kwaliteitsvolle (thuis)zorg is voor ouderen en meer kinderopvang voor jonge gezinnen. Besparingen zetten we stop.

We voeren een armoedetoets in. Bij elke maatregel die de gemeente neemt, zorgen we dat er geen negatief effect is op de meest kwetsbare mensen in onze gemeente.

Mensen die vluchten voor oorlog en geweld vangen we lokaal op in Herent. We helpen hen om een woning te vinden en de gemeente te leren kennen. Iedereen in Herent telt mee.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Giel Wambacq
    published this page in Programma 2018-08-19 11:56:45 +0200