Thomas Donceel

Gemeenteraadslid

De welbespraakte Thomas Donceel volgt alle beloftes van het bestuur nauwlettend op. Deze legislatuur wil hij in het bijzondere aandacht vestigen op gemeentelijke financiën.

 

Beleidsdomeinen: brandweer, politie, communicatie & participatie, begraafplaatsen, burgerzaken, onderwijs, financiën, personeel, ICT, beleid & organisatie en onthaal

 

thomas.donceel@herent.be