06 apr 2015

Toegankelijke gezondheidszorg

Dankzij vrijwillig engagement in de welzijnsraad en met de steun van het OCMW en de mutualiteiten wordt binnenkort een sensibiliseringsproject rond toegankelijke gezondheidszorg op de rails gezet. Mensen die in aanmerking komen voor de derdebetalersregeling zullen een kaart 'sociaal betalende derde' aan hun huisarts kunnen voorleggen. Zo'n kaart is een stuk discreter en neemt de schroom toch ten dele weg. Als deze mensen enkel nog het remgeld moeten betalen, is alvast een belangrijke financiële drempel weggewerkt. De zorgverstrekker kan hiermee ook rekening houden en zorgvuldig omgaan met de verdere opvolging.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.