Tom Raymaekers

Plaats 9

  • Woont in Veltem-Beisem
  • Groepsleider scouts WVB
  • Boomverzorger – meubelmaker


Ik ben sterk betrokken bij alle jeugdbewegingen in het Herentse.

Ik zou het fijn vinden moest er in de gemeente Herent meer ondersteuning geboden worden aan burgerinitiatieven die de inwoners dichter bij elkaar brengen.  Ik denk aan bakovens, gemeenschappelijke moestuinen, samen recycleren, composteren, workshops, kortom alles dat georganiseerd kan worden door en voor de burger. Buurtcomités en andere verenigingen van burgers moeten beter erkend worden. Je kan mét de bevolking achter je, zo veel meer bereiken. Er is goodwill met hopen, laten we die beter benutten.