Bieke Vanhellemont

Gemeenteraadslid

Bieke Vanhellemont is de creatieve duizendpoot van de fractie. Haar enthousiasme om mensen te verbinden vormt het cement van onze
fractie. Bieke stelt zich scherpzinnig maar constructief op, zeker wanneer het over onderwijs gaat.

Beleidsdomeinen: wegenis – waterwerken - gebouwen, onderhoud openbare plaats, mobiliteit, jeugd, cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, toerisme, kinderopvang en vrijwilligerswerk

bieke.vanhellemont@herent.be